Banjarnegara

Sega tela Sega jagung

Magang Dua | Kamis, 20 April 2017 - 10:29:18 WIB | dibaca: 108 pembaca

Mangan arep nggo urip, apa urip nggo mangan? Kuwe ngendikane wong tuane rika inyong pada, angger gemiyen dhewek pada ora bisa ngrasakna priatin.  Nek mangan ora enak banjur jengkel, ora ngerti sejatine wong mangan kuwe sing penting bisa nyukupi kahanan. Angger dideleng jere kurang mangan, angel mangan koh awake lemu, kandel, atos, ora kaya jaman gemiyen lemu merga kurang gizi dadi awake amoh, isi banyu thok.

Lur kabeh, menungsa neng ndunya ana sing kurang mangan, ana sing mriyangan, ana sing ditinggal lunga bojo. Kabeh mau contoh wernane urip, ben rika pada emut siji karo liyane kon pada tulung tinulung karo sabar, tur kemutan karo gusti Allah.

Ana wong ora duwe umah kangelen mangan, kanggo contoh nek ana wartawan ngliput nyiarna banjur nembe padha ngerti, padahal ya saben dina awake dhewek ngerti neng ngarep tokone dhewek, ana tukang becak ora narik rong dina, ora mangan uga ora bisa ngirim duit keluargane.

Ana maning, kaya malam penggalangan dana nggo wong mriyang kaya neng tivi nggo artis. Nek disiarna, ditulis gawe nlangsani, ya banjur atusan juta pada mbantu. Padahal dhewek ngerti saben dina ana wong mriyang arep mati neng rumah sakit, ora teyeng mbayar merga ora duwe BPJS, utawa wis entong dunyane didol nggo mbiayani penyakite.

Kabeh mau nandakna nek menungsa kuwe kudu di trending-na. Mulane gusti Allah gawe acara Wulan Ramadhan, ben menungsa ngerti nek bareng-bareng puasa ya dadi ringan. Pahalane merga kepatuhan uga percaya karo perintah Gusti Allah. Ana haji senajan larang ya pada mangkat. Kuwe kabeh contoh kepriwe gawe daya kanggo nguatna kepercayaan maring gustiAllah uga kepercayaan diri.

Sega oyek sega jagung tekan pesawat air Asia, tekan Malaysia Airlines, ya dadi larang merga dikemas uga digawe menarik, pepek bumbu, lawuhe. Dadi ora susah pada krasa kere utawa ngece, mangan sega jagung sega tela kuwe panganan kere.

Kuwe mau angger anggepane pada salah cara ndelenge. Siki sega jagung sega tela, malah dadi pilihan nggo wong sing kena penyakit gula merga nek sega beras akeh banget ngandung gula uga trigliserida. Nek dipangan wektu mbengi merga ora dinggo aktivitas sing merlukna energi.

Nek jane, akeh sing dodol sega tela sega jagung neng pinggir dalan apa neng saben warung, ya mestine banjur laris, ora diomong kere. Jane gawene sing mandan ribet sing marakna wong pada males ora gelem ngopeni panganan kuwe. Mulane sedulur, mayuh pada kemutan maning sejatine urip, arep nggo mangan apa arep mangan kanggo urip.

Aja pada diwolak-walik, angger kewolak-walik pada gemrungsung kewlakaren, kabeh mayuh kerja nggo golet duit. Dudu merga duit awake dhewek kerja. Nulis go gawe cerita, dudu merga ana cerita awake dhewek nulis, dadi bisa pada kreatif, inovatif.

Siki jaman wis milenium, ning kebutuhan menungsa esih pada, merga akeh sing kelalen kebutuhan dasar, akhire banjur tuku liyane disit. Kaya wong nduwe mobil ora mikir mbensini karo ngrawate. Bocah sekolah njaluk hape, kelalen nek sejatine tuku buku lewih apik timbang tuku hape kanggo wong sing lagi nuntut ilmu.

Sedulur Kabeh, mayuh semana uga milih bupati, milih gubernur, arep merga aweh uwur akeh banjur kelalen nggadekna bangsane dhewek, apa arep kepriwe. Aset bangsa wis akeh sing didol neng pemimpin bangsa sing korup, akeh pulau didol maring wong liya, merga pimpinan bangsane model kaya kuwe mung mikirna wetenge karo kelompoke dhewek. Ora mikir bangsane dhewek. Aja dipilih aja ditiru sing kaya kuwe. Mayuh mangan sega oyek sega jagung, merga pada bae khasiat panganan, ana energine, ana faedahe. Kelilaan


    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar    Masukkan 6 kode diatas)