Banjarnegara

Pakem

Magang Dua | Kamis, 27 April 2017 - 10:36:31 WIB | dibaca: 76 pembaca

Pakem utawa tatacara, cara nglakukna Babagan apa bae , mbuh budhaya, seni, pemerintahan, nyetir, masak, unggah ungguh,  ngibadah, politik uga kebhinekaan kabeh neng dunya menungsa gawe cara ben tertib, Nek wong sing beriman anane gusti Allah ana sing dinggo ukuran ya kuwe ajaran agama. Ning menungsa merga duwe utek sing kadang kebablasen utawa ngglanggar wates banjur gawe aturan dhewek, gawe ideologi dhewek termasuk gawe paham atheis, sekuler, komunis.

 

    Siki nek dipikir, menungsa nganti mumet mikir gawe filosofi dhewek nganti dadi ideologi, carane pinter , kabeh nyonto alam. Ana coro uga tikus mlebu kapal gedhe ya bakal kegawa tekan ndi bae. Kuwe carane menungsa nempel, sabar kapan ideologi ne sing pada saingan ,nganti pada paten patenan, merga mbelani ideologi , bayangan ideal sing digawe dhewek kelompok masyarakat kepriwe urip neng alam ndunya.

 

    Bangsane dhewek wis sepakat, Pancasila sila pertama sing ndasari kabeh gerakan menungsa sing neng Indonesia kudu percaya gusti Allah, artine kudu beragama, uga dilindungi neng negara.  Aja diwolak-walik utawa diilangna babagan kuwe. Merga angger  diilangna kabeh organisasi bakal ora ngregani Pancasila ya sekepenake dhewek. Nyanyi Indonesia Raya ning moh nyanyi Garuda Pancasila merga ana sila pertamane , ya kuwe  komunis. Wis sepakat dibubarna tapi esih ana bae sing usaha mbukak luka lawas , ndadak ngungkit apa sing wis dibubarna merga sepakat, tapi jebule ora sepakat.

 

    Mayuh sedulur pada waspada, Nek bener ana gerakan sing ora setuju sila pertama sing dadi dasar sila liyane, cepet cepet lapor maring aparat. Akeh wong sing ngumpet neng jargon nasionalisme ning ora gelem maring tempat ibadah, ora gelem meng mesjid, ora gelem meng greja, jerene sing penting NKRI harga mati, ning kelalen nek pendiri bangsa kiye kabeh religius, arif, ora karo paten patenan , ora karo kebencian.

 

    Morak-marike dhewek kuwe sing jane merga ra paham pakem sing bener kepriwe njalani urip. Akeh aktifitas sing wong lanang moh ribut karo wong wadon, akhire arep kreasi golet komunitas liyane kebendu, merga wong wadon sing sering nganggep emansipasi ning salah pakem.

 

    Neng ndi oraha aktivis wadon utawa wong wadon kawit jaman nabi tekan Kartini, mbuh pinter kaya apa sing bener pakem rumah tangga ya manut wong lanang maksude kudu gelem nata dahar, nyiapna klambi, nyepakna sepatu, tekan anduk arep nggo adus. Siki merga emansipasi sing salah pakem, marakna pada kelalen nek kuwe cara kepriwe wong wadon golet pahala. Lah kuwe kabeh ana aturane neng agama, sing dinormatifna neng sila pertama.  Mulane angel ndidik bojo sing ora gelem mahami agama, senajan gawean kuwe kabeh gawean ringan. Padahal kuwe sing marakna wong lanang pada ayem atine, bungah uga kreatif, ora ketungkul ngurusi grup WA sing sering pada nrupus ndopokane.

 

    Kadang sedulur, mayuh pada nduwe pakem, visi misi, urip ndunya uga akhirat. Sadar temenan tobat, Nek pada salah mahami pakem ndang pada mbalik dalan sing bener. Ora urakan, ora keblinger,ora sekarepe dhewek. Urip tentrem tetep ana urip nggo sosial uga kanggo liyane. Teteh tatag tur temata aja adigang adigung adiguna merga krasa wis wareg kabeh gaya urip neng ndunya.

 

    Kadang sedulur Banyumas ya wis duwe pakem, akeh wong sing ora sembrana senajan  lewih akeh menungsa sing dablongan sepenake dhewek. Siki rika pada arep melu pakem endi, jane wong alat telekomunikasi , transportasi uga liyane be berubah dadi lewih apik, masa iya rika pada esih seneng pakem lawas. Buang kotoran maune paling lap ndul ndah neng papringan utawa kalen, siki ya wis meng jero toilet dewek dewek, maune ya melu neng MCK umum, gawe jamban be maune bebeh.

 

    Ilmu sing ndadikna pakem , tatacara, budhaya kuwe bisa berubah apa ora jenenge sosioantropologi.  Nek pendekatan cara cara merubah pakem agama jenengane teologi. Menunya siki ya jelas merga maune makhluk egois, siki ana gadget ana internet, akhire kabeh melu maca apa sing rame neng medsos. Kabeh ditiru , wis maju akeh wong golet kanca ora neng ndunya nyata, Ning ya kuwe kancane siki neng WA , neng ig, neng fb. Ora ketungkul ndeleng kahanan kiwa tengene sing jasmanine dhewek ana, ning lewih mikir akeh apa sing neng jero HP.

 

    Pakeme wong urip ora olih kebablasen, terus kudu gelem ningkatna mutu uga takwane , eling maring gusti Allah. Aja adigang adigung adiguna, sabar uga syukur maring Gusti.  Wong Jawa nganti nulis sabda pandita nek wong urip kudu ngerti pakeme,  toto kromo, toto, titi, titis, nastiti, ngati-ati, duga-prayogo, temen, sabar,tawakal, nerimo, tatag, ikhlas, sumeleh, hening, heneng, awas heneng lan eling serto waspodho. Kuwe mau tegese menungsa Indonesia sejatine agamis, religius, nasionalis. Golet pimpinan ya kudune sing kaya kuwe, kelilaan.


    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar    Masukkan 6 kode diatas)