Opini & Budaya

Lilin

Magang Dua | Rabu, 26 April 2017 - 09:23:06 WIB | dibaca: 117 pembaca

Daning Agus Pribadi

          Agi dong udan barat, inyong agi njagong dewekan nang mbale. Anak bojo wis pada turu angler. Inyong dewek urung bisa turu.

Janen urung patia wengi, nembe jam tengah sewelas. Ora let suwe lampu neng mbale karo neng sentong leb-leb arep sirep, banjur ana suara seru pisan kayong suara mercon bumbung.

Dungggg!!! Dungggg!!! Dungggg!!!

Kayong ana wit sing ngrubuhi kabel listrik nduweke PLN. Ndeane ana wit gedang sing duwur pisan kenang angin banjur ngrubuhi kabel listrik.

Seuwise keprungu suara sing kaya mercon bumbung mau, banjur lampune sirep, bet...peteng dedet. Inyong gramak-gramak nggoleti lilin neng nduwur lemari banjur maring pedangan nggoleti rek joes. Inyong ngurubna lilin loro. Siji nggo senthong, siji nggo mbale. Umah ngarep ya pada petengan, poma mandan padang ya sejen karo padange lampu. Umah ngarep ya pada baen nyumed lilin, pepadang sing gampang lan praktis angger lampu sirep. Ora kaya jaman gemiyen, wong-wong pada gawe sentir karo botol cilik disogi lenga latung, delese nganggo bujur.

Kahanan mandan peteng kaya kiye kemutan gemiyen dong umahe inyong urung pasang listrik. Wektu semono inyong esih kelas siji SMA. Angger sinau nganggo senthir utawane lilin. Senajan sinau nganggo penerangan lilin, ningen angger ulangan inyong bijine apik-apik. Khususe angger ulangan pelajaran Sejarah, batir-batir pada olih biji 4 utawane 5, inyong dewek olih biji 9 utawane 10. Bapa biyunge inyong sering mrebes mili angger ndelengna inyong agi sinau nulis utawane maca catetan pelajaran mung nganggo penerangan lilin. Senajan kahanan kaya kuwe agi dong nampa rapot, inyong juara siji ora kalah karo kanca batir sing sinaune nganggo lampu listrik sing padange ora karuan.

Udan esih mudun ricik-ricik. Lampu urung murub, lilin wis gari separo. Anak bojo esih turu angler, ndean-ndeane agi pada ngimpi plesir maring luar negri, soale inyong dewek urung tau maring luar negri apamaning ajek anak bojo, blas urung tau. Inyong mung ana kalane kepengin kaya kanca batir sing sering plesir maring luar negri, sing foto-fotone ditemplekna neng facebook. Ana sing fotone agi neng Singapura, Amerika, Korea, lan liya-liyane. Pokoken fotone mengini pisan marekna wong sing ndeleng kepengin melu plesir maring papan sing ana neng foto kuwe.

Inyong maring pedangan, janen arep nggawe wedang clebek ningen ora sida. Inyong nggawe teh anget mandan srenget-srenget legi. Ora kaya gemiyen dong esih enom, inyong angger ora bisa turu nggawene wedang clebek banjur bisa turu. Angger sekiye, kayong ora patia kepengin angger wengi-wengi kaya kiye nginum wedang clebek.

Metu sekang pedangan inyong nggawa wedang teh karo godogan boled lewihan mau awan. Inyong njagong neng bale. Sedela-dela mbukak korden, nglongok kahanan neng njaba. Dalane kaya kali, akeh banyu sing mili maring kali. Umah-umah esih pada nganggo lilin merga listrike urung murub.

Kahanan sing kaya kuwe marekaken inyong mandan nglangut. Inyong kayong kegawa lewih jero maning, maring jaman gemiyen. Jaman inyong esih cilik. Urung ana bocah pada dolanan hape. Urung ana bocah nangis njaluk detukokna hape utawane pulsa nggo ngunduh permainan sing werna-werna, ana tembak-tembakan, balapan montor, balapan mobil, wong mlumpat-mlumpat, lan liya-liyane. Urung ana kahanan bocah-bocah pada njagong karo nyekeli hape utawane tablet agi pada dolanan permainan neng hape utawane tablet.

Angger ora deturuti melas, angger deturuti bisa dadi ngganggu sinaune bocah-bocah. Kuwe masalah sing siki ndean-ndeane agi deadepi neng akeh wong tuwa sing anake agi dolanan hape. Gemiyen, bocah-bocah pada gawe dolanan dewek sekang wit utawane pang wit. Arep tuku dolanan akeh sing ora teyeng tuku merga regane larang. Ningen senenge ora kalah karo bocah siki. Gemiyen bocah mung bandem-bandeman belet neng sawah baen senenge ora eram. Bar kuwe banjur dus-dusan neng kali.

“Agi ngapa, Kang? Deneng banene nglogog dewekan kayong garan bendo. Ujarkua wis nganggep anggep neng nduwur kasur karo ngorok sembar sembur,” bojone inyong ngerti-ngerti wis neng pipire inyong. Inyong njimprak peteng-peteng ana wong wadon rambute rembyang-rembyang njagong neng pipire inyong. Jebule bojone inyong dewek.

“Kiye agi ngrasa ayem pisan kayong jaman gemiyen dong agi urung ana listrik neng ngumah.”

“Iya ya Kang. Kahanan kaya kiye malah kayong tenang pisan. Senajan lampune urung murub lan mung nganggo lilin, ningen malah neng ati kayong tenang lan padang, ora krasa nggrungsang.”

“Genah iya koh. Mulane awit mau inyong betah njagong neng kene dewek karo kemutan jaman gemiyen dong esih sekolah.”

“Iya ujarkua agi mikiri sing ora-ora.”

Sesese...dadi Rika mandan curiga karo inyong?”

“Ya ora lah, mbokan agi mikiri utang utawane mikir pegawean.”

“Hehehe, utang kuwe ora nggo depikir ningen desarutang ben lunas.”

“Iya Rika bener, Kang.”

Ora let suwe banjur lampune murub. Bojone inyong nyirep lilin sing wis cendek neng bale karo neng senthong. Umah wis padang. Inyong kayong balik maning sekang jaman gemiyen maring jaman sekiye. Ora usah nyalahna jaman, inyong kudu ngadepi apa baen jamane. Gari-gari awake dewek kudu bisa nggawa awak apa baen kahanane.(*)

Banyumas, 28 Januari 2017

 

 


Komentar Via Website : 0


Nama

Email

KomentarMasukkan 6 kode diatas)